Løsningsarkitektur

Løsningsarkitektur fokuserer på de overordnede strukturer og sammenhænge for den enkelte it-løsning. Her fastlægges hvordan funktionalitet fordeles på løsningskomponenter, hvordan løsningskomponenterne integreres indbyrdes og hvordan løsningen virker i samspil med andre it-systemer.

Der findes ikke en ”one size fits all” arkitektur, som kan anvendes på alle løsninger. Derfor analyseres og vurderes løsningsmuligheder i forhold til behov og rammer for at finde den bedste arkitektur. For at understøtte kommunikationen med forskellige interessenter dokumenteres løsningsarkitekturen ud fra flere perspektiver, der retter sig mod forskellige aspekter af løsningen såsom konponentstruktur, integrationer og driftsplatforme.

Strand & Donslund kan stille erfarne løsningsarkitekter til rådighed der kan

  • Skabe en fælles forståelse af begreber og processer involveret i udarbejdelse af løsningsarkitektur
  • Hjælpe med at udarbejde løsningsarkitektur med tilhørende arkitekturprodukter ved indkøb eller udvikling af ny it-løsning, eller ved ændring af eksisterende it-løsninger
  • Udarbejde og tilpasse proces for udarbejdelse af løsningsarkitektur til de konkrete behov
  • Opbygge de nødvendige kompetencer der sætter virksomhedens egne arkitekter i stand til at arbejde med løsningsarkitektur