Begrebs- og datamodellering med fokus på Hvidbog om arkitektur for digitalisering

Hvidbogen om arkitektur for digitalisering fastlægger rammerne for forretnings- og it-arkitektur i de 33 initiativer i digitaliseringsstrategien. Her sættes der fokus på betydningen af fælles forståelse af begreber og data som en forudsætning for at sikre interoperabilitet på tværs af den offentlige sektor. De tilhørende arkitektur- og modelregler understøtter, at dokumentation og modeller kan deles og genbruges på tværs af digitaliseringsstrategiens initi-ativer. Modelreglerne understøtter udmøntning af hvidbogens princip 6.

Der arbejdes med forskellige redskaber afhængig af det formål, som modellerne skal opfylde. På overordnet niveau kan begreber afdækkes og defineres ved hjælp af begrebsli-ster eller begrebsmodeller i UML. Er der behov for mere detaljeret dokumentation af de forretningsmæssige informationsbehov udarbejdes en logisk datamodel, også i UML.

På kurset introducerer vi rammerne og de redskaber, der anvendes ved begrebs- og data-modellering og fokuserer på det håndværk, der udføres ved udarbejdelsen af logiske datamodeller. Undervejs arbejder deltagerne praktisk med at udarbejde logiske datamodeller i UML og at udarbejde gode begrebsdefinitioner. Deltagerne får tips og tommelfingerregler med hjem, der kan bruges direkte i projekterne.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

  • Fællesoffentlige rammer for begrebs- og datamodellering – hvidbog og modelregler.
  • Brug af UML og begrebslister til begrebs- og datamodellering.
  • Modellering og definition af begreber, relationer og attributter.
  • Gode definitioner af begreber, relationer og attributter.
  • Sammenhæng med processer og forretningsregler.
  • Kvalitetssikring, genbrug og kobling til modelreglerne vedr. formidling, genbrug og sammenhæng.

Undervisningsform

Kurset sigter på at give deltagerne praktiske færdigheder. Derfor er undervisningen sammensat af lektioner med summeøvelser, diskussioner og opgaveløsning i grupper.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse begrebs- og datamodeller i UML i regi af initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, fx informationsarkitekter og forretningsarkitekter samt projektledere og kravstillere. Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage i kurset.

Datoer

Kurset afholdes i København på følgende datoer:

  • 4. - 6. september 2018

Varighed

Kurset varer 3 dage fra kl. 9-16.

Pris og tilmelding

Pris: 11.495 kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende, når den er bekræftet.

Kontakt Bettina Nielsen via mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  eller på mobil 3094 9369.