Introduktion til servicedesign med fokus på brugerrejser

- Skab bedre sammenhæng i dine løsninger med fokus på brugernes oplevelser

Der er et stigende behov for at effektivisere og lave sammenhængende løsninger ud fra brugernes behov og se på forretningen og dens processer udefra og ind.

Servicedesign og brugerrejser bidrager til at sikre, at brugerne kan finde ud af, og er tilfredse med de services, der tilbydes. Det øger samtidig muligheden for at forretningen kan opnå de ønskede gevinster. En brugerrejse beskriver det forløb, som brugeren gennemlever for at få opfyldt et behov og viser hvor bruger og forretning mødes.

På kurset arbejder vi udover brugerrejser også med andre udbredte teknikker og værktøjer til servicedesign, såsom service blueprints og personas. Deltagerne får konkrete redskaber og tips med, som kan bruges direkte i egne projekter.

Samlet giver værktøjerne et godt indblik i, hvordan brugeren interagerer med forretningen (touchpoints), brugernes oplevelser fra start til slut og den kontekst, som forretningens produkter/services og processer indgår i.

Resultaterne fra servicedesign kan give et godt grundlag for det videre arbejde med forretningens processer og information samt design af digitale løsninger.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

  • Hvad er servicedesign, brugerrejser, service blueprints og personas – og formål hermed
  • Brugerrejser i detaljer
  • Sådan arbejdes med brugerrejser og personas
  • Sammenhæng med forretningsprocesser, begreber og regler

Undervisningsform

Kurset introducerer servicedesign med fokus på brugerrejser, og giver deltagerne lejlighed til at arbejde med værktøjerne. Undervisningen er sammensat af oplæg, diskussioner og praktiske øvelser.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal indgå i arbejdet med servicedesign. Det kan være som forretningsanalytiker, designer, kravstiller eller projektleder.

Varighed

Kurset varer 1 dag.