Specificering af krav
For at få klare aftaler mellem kunde (bestiller) og leverandør (udfører) er det nødvendigt at kunne specificere de krav, som løsningen skal leve op til. En specifikation af kravene i en god kvalitet er et stærkt fundament for at håndtere ændringer undervejs i processen. Kravspecifikationen er samtidig et redskab til at kunne sætte opgaver i udbud og et udgangspunkt for planlægning og gennemførelse af test.
 
En god kravspecifikation indeholder derfor
  • Afgrænsning af løsningens omfang
  • Fastlæggelse af ambitionsniveau
  • Beskrivelse af samspillet mellem løsningen og andre løsninger
  • Definition af funktionelle krav (hvad løsningen skal kunne, fx beregne, opkræve, udbetale)
  • Definition af ikke-funktionelle krav (kvalitetsaspekter, fx sikkerhed, kapacitet, brugervenlighed)
  • Kravspecifikationen kan indeholde modeller (fx use cases) og andre beskrivelser
Strand & Donslund kan
  • facilitere processen fra afgrænsning af opgaven til færdig kravspecifikation
  • bidrage til kvaliteten i kravformuleringen fx ved at sikre målbare krav
  • opbygge kompetencer hos kundens medarbejdere til at arbejde med kravspecificering
  • udvikle og forbedre kundens egne metoder for at arbejde med specificering af krav