Arkitekturstyring i en kommunal kontekst

Forretnings- og it-arkitektur er en vigtig del af det strategiske arbejde, det det er fundamentet for at skabe en systematisk sammenhæng mellem forretningen og it, og dermed opnå en bevidst styring af it-investeringerne, således at de understøtter forretningens behov.

På kurset får deltagerne lejlighed til at arbejde med arkitekturmæssige problemstillinger, som vil tage udgangspunkt i relevante scenarier fra en kommune. Dette kan være store tværkommunale it-anskaffelser, men også mindre lokale tiltag. Den fælleskommunale rammearkitektur vil være et centralt udgangspunkt i mange af disse scenarier.

Kurset er et praksisorienteret færdighedskursus og vil præsentere metoder og teknikker, der giver et bedre grundlag for deltagerne til at gå i dialog om forretnings- og it arkitekturen både internt i organisationen og eksternt med it-leverandørerne. På kurset er der mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse, der giver indsigt og forståelse for arkitekturstyring og de forskellige former arkitekturstyring kan antage.

Indhold

  • Hvad er forretnings- og it-arkitektur
  • Gennemgang af fælleskommunal rammearkitektur og dens betydning for arkitekturarbejdet
  • Proces til at arbejde med arkitekturmæssige problemstillinger
  • Scenarier og eksempler på arkitekturstyring

Undervisningsform

Kurset sigter på at giver deltagerne praktiske færdigheder i arkitekturstyring. Dette sker ved at bruge eksempler og scenarier fra en kommunal kontekst, som bruges i summeøvelser og diskussioner. Der vil være tjeklister og skabeloner som deltagerne kan bruge som udgangspunkt for udarbejdelse af egne versioner af samme.

Målgruppe

Alle der skal eller arbejder med arkitekturstyring i kommunal eller fælleskommunal sammenhæng. Eksempelvis it-arkitekter, projektledere, digitaliseringsansvarlige, digitaliseringskonsulenter fra it, digitaliseringsenheden eller fagforvaltningen.

Varighed

Kurset varer 3 dage uden overnatning. Vi har også god erfaring med at sammensætte et målrettet kursus- eller workshop-program, ligesom kurset, efter behov, kan indgå i et forløb med videnoverførsel og konsulentbistand.