Use Case specificering

Use cases er en udbredt teknik til specificering af funktionelle krav til en IT løsning, og kan indgå som en væsentlig del af en god kravspecifikation. Use case diagrammet er en del af UML standarden, der dog ikke dækker selve use case beskrivelsen. På kurset arbejdes derfor med skabeloner til use case beskrivelsen og god praksis, der er afprøvet på mange projekter.

På kurset arbejder deltagerne aktivt med use cases og sammenhængen med forretningsmodellering og kravspecificering. Der fokuseres på brugen af use cases til afstemning af forventninger mellem bestilleren og brugeren på den ene side og leverandøren og udvikleren på den anden side.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

  • Intro til use cases
  • Use cases og forretningsprocesser
  • Forskellige typer af use cases
  • Fra begrebsmodel til logisk datamodel
  • Systematisk design af brugergrænseflader
  • Use case beskrivelse med skabelon
  • Brug af use cases i et projekt

Undervisningsform

Kurset sigter på at give deltagerne praktiske færdigheder. Derfor er undervisningen sammensat af teorilektioner med summeøvelser og diskussioner samt egentlige gruppearbejder, der behandler en gennemgående case.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse funktionelle krav til en IT løsning ved hjælp af use cases, herunder kravstillere, brugere, indkøbere, analytikere, projektledere og IT udviklere.

På kurset bliver deltagerne præsenteret for forretningsmodeller udarbejdet i BPML og UML i forbindelse med opgaveløsning. Derfor er det bedst at have været på kurset Forretningsmodellering eller have tilsvarende viden.

Varighed

Kurset varer 2 dage. Vi har også god erfaring med at sammensætte et målrettet kursus- eller workshop-program, ligesom kurset, efter behov, kan indgå i et forløb med videnoverførsel og konsulentbistand.