Forretningsregler og beslutninger


Mange virksomheder formulerer forretningsregler og beslutningslogik i form af verbale beskrivelser. Disse beskrivelser vokser ofte i omfang og kompleksitet med tab af præcision og kvalitet til følge, ligesom de er vanskelige at bruge som kommunikationsredskab mellem interessenterne.

Med beslutningsmodellen, The Decision Model, er der nu et redskab, der kan sikre høj præcision og kvalitet i beskrivelserne. Kombinationen af grafisk notation og strukturerede detailbeskrivelser sikrer, at beskrivelserne kan skalere i større sammenhænge. Samtidig er der en klar sammenhæng til forretningsprocesser og informationsmodeller, der sikrer at forretningsmæssige beslutninger baseres på et veldefineret beslutningsgrundlag.

Strand & Donslund er partner med Knowledge Partners International, som står bag beslutningsmodellen, The Decision Model, og trækker dermed direkte på praktisk erfaring og teoretisk ekspertise hos forfatterne til modellen.

Ved at beskrive forretningsregler og beslutninger med beslutningsmodellen

 • kan operationelle forretningsmæssige beslutninger identificeres og forankres i forretningsprocesserne
 • kan beslutningsgrundlaget og regelsættet for en forretningsmæssig beslutning fastholdes og dokumenteres præcist og struktureret
 • understøttes kommunikation med interne og eksterne interessenter
 • skabes dokumentation, der kan indgå direkte i kravspecifikation og testgrundlag.

Beskrivelser i form af beslutningsmodeller

 • indeholder diagrammer, der giver et overblik over beslutningsgrundlaget for vigtige forretningsmæssige beslutninger
 • benytter tabeller med fast struktur til præcise specifikationer af det regelsæt, der leder frem til en beslutning
 • kan kobles direkte til forretningsprocesser og informationsmodeller, så der sikres en konsistent og sammenhængende forretningsbeskrivelse
 • ledsages af en analyseproces, der baseret på principper og guidelines, sikrer en tidligere afklaring med færre tilbageløb til følge
 • kan fokusere på den nuværende eller en fremtidig situation

Strand & Donslund kan

 • facilitere processen fra initiering til færdige modeller
 • udføre analyse- og dokumentationsarbejde
 • opbygge kompetencer hos kundens medarbejdere til at arbejde med forretningsregler og beslutninger, bl.a. gennem uddannelse og mentoring 
 • udvikle og forbedre kundens egne metoder for arbejdet med forretningsregler og beslutninger ved brug af beslutningsmodeller