Forretningsregler og beslutninger

Der er et stigende behov for at kunne identificere og beskrive kritiske forretningsmæssige beslutninger og deres forankring i forretnings­processerne. Ved at arbejde struktureret med at beskrive forretningslogikken og de forretningsregler, som er grundlaget for en beslutning, kan processen ofte forenkles. En god forståelse af forretningens processer, begreber og regler er afgørende for at lykkes med forretningsudvikling, optimering af processer, kravspecificering og udvikling af IT-løsninger.

Vi tager udgangspunkt i DMN (Decision Model & Notation), der er en international standard. Den består af en notation for en simpel grafisk model med strukturerede beslutningstabeller. Dette kombinerer vi med ”The Decision Model” (von Halle og Goldberg), hvis  principper og guidelines sikrer den optimale logiske struktur i tabellerne.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

  • Introduktion til forretningsregler og beslutninger
  • Beslutningsmodellen i detaljer
  • Sådan arbejdes med modellen trin for trin 
  • Sådan sikres sammenhæng og kvalitet i modellen
  • Sammenhæng med forretningsprocesser og information

Undervisningsform

Kurset introducerer forretningsregler, beslutninger og beslutningsmodellen, og giver deltagerne lejlighed til at arbejde med modellen. Undervisningen er sammensat af teorilektioner med summeøvelser, diskussioner og praktiske opgaver.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal indgå i arbejdet med at identificere og beskrive forretningsregler. Det kan være som projektleder, forretningsanalytiker, arkitekt, kravstiller eller reviewer.

Varighed

Kurset varer 2 dage. Vi har også god erfaring med at sammensætte et målrettet kursus- eller workshop-program. Ligesom kurset kan indgå i et forløb kombineret med videnoverførsel og konsulentbistand.