Introduktion til OIO EA

OIO EA er den fællesoffentlige arkitekturmetode fra Digitaliseringsstyrelsen. Den beskriver en ramme for arkitekturarbejdet og for den dokumentation, som udarbejdes. Metoden kan anvendes på fællesoffentlige arkitekturinitiativer og på digitaliseringsprojekter på sektor- og myndighedsniveau.

OIO EA anviser ikke én bestemt proces, som passer til alle opgaver, men giver en bruttomodel, der skal tilpasses til det enkelte projekt. En væsentlig succesfaktor for brug af OIO EA er derfor at udvælge de rigtige trin og produkter og sammensætte dem ud fra den konkrete situation.

På kurset ser vi på forskellige brugsscenarier og sammenhæng med andre arkitekturrammeværk og modeller såsom FORM og STORM fra Digitaliseringsstyrelsen.

Indhold

På kurset arbejdes med:

  • Arkitekturarbejdets aktiviteter og trin
  • Arkitekturreolens opbygning og eksempler på indhold
  • Tilpasning af metoden til forskellige opgaver
  • Sammenhæng med projekt- og porteføljestyring, og genbrug af arkitekturprodukter
  • Gode råd for solidt arkitekturarbejde
  • Sammenhæng mellem arkitekturer på flere niveauer fx på fællesoffentligt og myndighedsniveau

Undervisningsform

Kurset giver en introduktion til processen og arkitekturreolen. I undervisningen indgår præsentationer af metoden og cases samt diskussioner og øvelser, hvor stoffet relateres til deltagernes egen situation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der skal anvende arkitekturmetoder, som OIO EA i arbejdet med arkitektur og digitalisering.

Varighed

Kurset varer 1 dag.