Kravspecificering

En god kravspecifikation med et passende detaljeringsniveau er et stærkt redskab til at sætte fælles forventninger mellem interessenterne i et IT projekt. Kravspecifikationer varierer fra projekt til projekt afhængig af bl.a. projekt- og anskaffelsesmetode.

Kurset arbejder med afklaring af kravspecificeringsarbejdets rammer, roller og ansvar i forskellgie situationer, og med kravspecifikationen i relation til andre projektdokumenter, som forretningsmodeller og use cases. Kurset gennemgår desuden kravspecifikationsdokumentets opbygning, indhold og forskellige kravspecifikationsskabeloner.

Deltagerne arbejder aktivt med at specificere de konkrete krav, herunder formulering af kravudsagn og kvalificering ved angivelse af acceptkriterier, referencer m.v.

Der arbejdes med både funktionelle krav og forskellige typer af ikke-funktionelle krav.Fokus på kurset er at sætte deltagerne i stand til aktivt at deltage i kravspecificeringsarbejdet og kvalitetssikringen af resultaterne.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

  • Introduktion til kravhåndtering
  • Fastlæggelse af rammer, roller og ansvar
  • Indsamling og fastlæggelse af funktionelle og ikke-funktionelle krav
  • Dokumentation af krav
  • Kravspeciifikatonens opbygning og indhold
  • Kravstyring

Undervisningsform

Kurset sigter på at give deltagerne praktiske færdigheder. Derfor er undervisningen sammensat af teorilektioner med summeøvelser og diskussioner samt egentlige gruppearbejder, der behandler en gennemgående case.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal deltage i kravhåndteringsarbejdet. Det kan være som kravstiller, bruger, indkøber, forretnings­analytiker, tester, projektleder eller IT udvikler.

Der forudsættes ikke IT udviklingserfaring, men deltagerne skal læse UML forretnings­modeller i forbindelse med opgaveløsning.

Varighed

Kurset varer 2 dage. Kurset kan med fordel kombineres med kurset i use case specificering.

Vi har også god erfaring med at sammensætte et målrettet kursus- eller workshop-program. Ligesom kurset, efter behov, kan indgå i et forløb med videnoverførsel og konsulentbistand.