Introduktion til forretnings- og it-arkitektur

Forretnings- og it-arkitektur (også kaldet Enterprise Arkitektur) er en vigtig del af det strategiske arbejde, idet det er fundamentet for at skabe en systematisk sammenhæng mellem forretningen og it, og dermed opnå en bevidst styring af it-investeringerne, således at de understøtter forretningens behov.

Synlige resultater fra arkitekturarbejdet er vigtige, hvilket prioriteres på kurset, hvor vi trækker på vores praktiske erfaring med forretnings- og it-arkitektur i både den private og offentlige sektor. Resultaterne skal tilpasses den enkelte virksomheds / myndigheds situation men bør indeholde sammenhænge mellem strategi, processer, begreber/ informationer samt it-services.

Vi fokuserer på den strategiske planlægning og implementering i projekterne med basis i sunde og realiserbare arkitektur-principper og modeller.

Indhold

  • Hvad er forretnings- og it-arkitektur
  • Overblik over arkitekturresultater (artefakter) og dokumentationsniveauer
  • Hvad er en metamodel, og hvorfor er den vigtig
  • Praktiske eksempler på forretnings- og it-arkitektur arbejdet
  • Organisering og processer – især “governance” og sammenhæng til projekter
  • Nødvendige færdigheder - best practice og erfaring

Undervisningsform

Dette en-dags kursus indeholder indlæg om emnerne ovenfor og diskussioner med muligheder for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal beskæftige sig med arkitektur fra et forretnings- eller it-mæssigt synspunkt eller i tværgående initiativer i en enkelt virksomhed/myndighed.

Varighed

Kurset varer 1 dag.