Projektledelse

De vigtigste elementer i projektledelse uanset om der er tale om forretnings – eller it projekter er styring af de enkelte faser indenfor den givne tid, med de givne ressourcer samt med den ønskede kvalitet. Udover det styringsmæssige aspekt er projektledelse også evnen til at kunne agere i en verden, der konstant er under forandring, samt evnen til at kunne samarbejde med alle projektets interessenter.

Strand & Donslund har certificerede erfarne projektledere, der kan varetage konkrete projektledelses-opgaver i såvel forretnings- som it-projekter. Projektet planlægges, dokumenteres og styres ud fra kundens projektmodel eller PRINCE2.