Konsulenter

Vi tager det personligt !

 

Og hvad mener vi så med det?

 

Der ligger faktisk flere ting heri. For det første har vi den holdning, at en konsulent ikke bare er et CV, men at det er personen bag, der gør forskellen. En person kan være nok så dygtig på det teoretiske eller det praktiske plan, men det hjælper ikke så meget hvis personerne ikke er i stand til at formidle denne viden til andre mennesker.

 

Faglig dygtighed og erfaring er selvfølgelig grundlaget for overhovedet at kunne indgå i konsulentrollen. Hvad der for os er mindst lige så vigtigt er en række personlige egenskaber, såsom indlevelsesevne, situationsfornemmelse, kommunikation, engagement og entusiasme.

 

Vi tager alle opgaver "personligt" forstået således at uanset opgavens størrelse og karakter vil den blive gennemført med et personligt engagement og entusiasme.