Forretningsprocesser og information
For at kunne udvikle og styre de forretningsprocesser, som understøtter virksomhedens strategiske målsætninger, skal forretningsprocesserne være beskrevet og kommunikeret til de involverede parter. På tilsvarende måde skal der skabes fælles definitioner af væsentlige begreber og de forretningskritiske informationer, som forretningsprocesserne er afhængige af.
 
Ved at beskrive forretningsprocesser og information
 • kan forskelle mellem nuværende og fremtidige scenarier analyseres for at identificere forbedringsmuligheder
 • skabes grundlaget for at optimere forretningsprocesserne ud fra mål for fx effektivitet og kvalitet
 • kan beslutninger fastholdes og resultater dokumenteres
 • understøttes kommunikation med interne og eksterne interessenter
 • kan der sættes rammer for kravspecificering og anskaffelse eller udvikling at it-løsninger
Beskrivelser, i form af diagrammer og dokumenter baseret på branchestandarder indeholder
 • forretningsprocesser set udefra, dvs. fra kundens synsvinkel  for at definere forretningsmæssige ydelser
 • forretningsprocesser set indefra for at beskrive ”arbejdsgange” og finde forbedringsmuligheder
 • begreber og den information, som forretningsprocesserne behandler
 • forretningsregler, som bestemmer forretningsprocessernes udfald
 • beskrivelserne kan fokusere på den nuværende eller en fremtidig situation
Strand & Donslund kan
 • facilitere processen fra initiering til færdige modeller og handlingsplaner
 • udføre analyse- og dokumentationsarbejde
 • opbygge kompetencer hos kundens medarbejdere til at arbejde med forretningsprocesser og information
 • udvikle og forbedre kundens egne metoder for at arbejde med forretningsprocesser og information