Kurser og workshops

Vi tilbyder forskellige måder at afholde uddannelse:

  • Virksomhedskurser
  • Workshop forløb i de enkelte virksomheder
  • Kurser i arkitekturstyring i samarbejde med Kommunernes it-arkitekturråd og Kit@
  • Åbne kurser i samarbejde med Dansk IT
Virksomhedskurser

Vi holder gerne vore kurser specielt for din virksomhed. Det er vores erfaring, at mindre tilpasninger er med til at sikre de bedste resultater. Vi kan indarbejde eksempler fra jeres hverdag og kan tilrettelægge indhold og tidspunkter i tæt samarbejde med jer, så det er målrettet jeres aktuelle behov.

Når flere medarbejdere har fået samme kompetenceløft, kan de støtte hinanden i at bruge den nye viden i det daglige arbejde. Der opnås en mere effektiv implementering og forankring af det lærte.

Vi kan også tilbyde deciderede skræddersyede kurser udviklet i tæt samarbejde med din virksomhed.

Workshops

Vi har gode erfaringer med at afholde workshop forløb sammen med projekt-/arbejdsgruppen. På workshoppen kombineres teori og den aktuelle opgave. Vi tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger og inddrager teorien, når det er relevant.

Kurser i arkitekturstyring i samarbejde med Kommunernes it-arkitekturråd og Kit@

Vi afholder i samarbejde med Kommunernes it-arkitekturråd og Kit@ (foreningen af kommunale it- og digitaliseringschefer) to kurser i arkitekturstyring:

  • Introduktion til arkitekturstyring
  • Arkitekturstyring

Kurserne er målrettet specifikt mod kommunale behov. Se www.itchefer.dk for kursusdatoer og tilmelding. 

Åbne kurser i samarbejde med Dansk IT

Vi gennemfører følgende af vore standardkurser som åbne kurser i samarbejde med Dansk IT:

  • Forretningsmodellering
  • Informationsmodellering
  • Forretningsregler og beslutninger

 Se hvornår kurserne afholdes næste gang på Dansk IT's kursuskalender.