Velkommen til Strand & Donslund

I Strand & Donslund A/S leverer vi værdi for vore kunder ved at bygge bro mellem forretning og it med udgangspunkt i deres strategi, processer og informationsbehov.

Vores kompetencer og erfaringer spænder bredt, idet alle vore konsulenter er erfarne og har et bredt kendskab til både den offentlige og den private sektor.

Du kan læse mere om hvem vi er, hvad vi kan, hvordan vi samarbejder med vore kunder, og hvordan du kan kontakte os på de respektive sider.

Nye kurser til initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Nu udbyder vi kurser målrettet til deltagere i initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. På kurserne formidler vi teknikker og redskaber, der kan bruges direkte når der arbejdes med begrebs- og datamodellering i praksis. Kurserne er udviklet med udgangspunkt i vores standardkurser, som mange hundrede har deltaget i med stort udbytte. Kurserne er opdateret med indhold rettet mod udmøntning af hvidbogens principper og arkitekturregler og konkrete henvisninger til relevante modelregler. Du kan læse mere her.